Elsäkerhet

Bild

När det gäller elinstallation i din lägenhet är det extra viktigt att det blir rätt. Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra.

Ta inga risker

El är livsfarligt. Rätt kunskap och försiktighet är oerhört viktigt vid allt arbete med elektricitet. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador – och i värsta fall till döden. Är du det minsta osäker ska du alltid låta Kirunabostäder göra jobbet.

Exempel på vad du får göra själv

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring (flipsäkring)
 • Byta ljuskällor (glödlampor, lysrör)
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare
 • Byta befintligt vägguttag

För att utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du ska göra. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till oss.

Exempel på arbeten som ska utföras av auktoriserad elinstallatör:

 • Förändring i elinstallation till exempel byte från strömbrytare till dimmer.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Elinstallationer i dusch- och badrum.
 • Elinstallation utomhus till exempel på balkong eller altan.
 • In- och urkoppling av tvättmaskin och torktumlare från anslutningsdosa på vägg.

Vad gäller vid laddning av elbil?

Tekniskt sett kan du ladda din elbil i ett vanligt eluttag men det ökar brandrisken. Vanliga eluttag, som i motorvärmarstolpar, är inte dimensionerade för att utsättas för de höga effekter som en elbilsladdning under många timmar kräver. Används uttagen i högre intensitet än rekommenderat, ökar brandrisken.

I samtliga av Kirunabostäders avtal för parkeringsplats stadgas det att laddning av elfordon inte är tillåtet i uttag för motorvärmare.

Hos oss kan du ladda din el- eller hybridbil säkert genom att hyra laddstolpe på Tallplan, Kvarter 1 eller Lerduvestigen!


Senast uppdaterad •
Fråga oss!