Nycklar

Bild

Har du låst ut dig eller behöver du en extra nyckel till lägenheten?

Om du behöver en extra nyckel till lägenheten måste du besöka vår kundservice som skriver en rekvisition till dig som kontraktshavare. Är det någon annan än kontraktshavaren som hämtar rekvisitionen behöver vi en fullmakt. Nyckeln hämtar och betalar du sedan hos vår leverantör.

Om du hämtar ut en rekvisition hos oss men ändrar dig och låter bli att tillverka en ny nyckel måste du lämna tillbaka rekvisitionen i kundservice. I och med kvitterande av rekvistionen registrerar vi ytterligare en nyckel på ditt hyreskontrakt och vid en eventuell utflyttning blir du ersättningsskyldig för cylinderbyte eftersom nycklar saknas.

Om antal utkvitterade nycklar inte stämmer vid utflyttning debiteras du som hyresgäst för cylinderbyte. Kostnaden för cylinderbyte varierar beroende på typ av cylinder.

Vid behov av cylinderbyte kontaktar du vår kundservice.

Vid akut upplåsning kontakta Securitas på telefon 0980-812 86.

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!