Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Sponsring

Bild

Kirunabostäder ser sponsring som ett affärsmässigt samarbete som ska vara till ömsesidig nytta för alla parter.

Sponsring för Kirunabostäder är ett strategiskt verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden. Det ska skapa ett mervärde för våra hyresgäster och stärka varumärket Kirunabostäder. Våra samarbeten ska också bidra till kommunens tillväxtmål genom att göra Kiruna till en mer attraktiv kommun att bo i.

Syftet med sponsringen är att den ska:

  • Berika våra hyresgästers sociala och kulturella liv
  • Nå nuvarande kunder och även kommande kundgrupper
  • Skapa en positiv och varm attityd till Kirunabostäder
  • Gynna barn- och ungdomsverksamhet

Vi ser gärna sponsringssamarbeten som utgår ifrån frågeställningar som jämställdhet, integration och innovation, både för utövare och åskådare.

Inriktning

Investeringar i sponsorsamarbeten indelas i tre huvudsakliga sektorer, där vi strävar efter en jämn fördelning mellan respektive områden:

  • Sociala projekt/verksamheter
  • Kulturella projekt/verksamheter
  • Idrott och fritid

Varje sponsringsansökan bedöms utifrån ett antal kriterier som exempelvis samhällsnytta, målgrupp, värderingar, jämställdhet och marknadsföringsvärde för Kirunabostäder.

Ansökan om sponsring

Ansökning om sponsring lämnas in via formuläret nedan eller skriftligen till Kirunabostäder AB, 981 85 Kiruna. Märk ansökan "Sponsringsansökan".

Ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av förening eller evenemang t ex antal medlemmar, könsfördelning i föreningen eller målgrupp för evenemanget
  • Ändamål med sponsringen samt sökt sponsringssumma
  • Förslag på motprestation som kommer till nytta för antingen Kirunabostäder som bolag, hyresgäster (t ex prova-på-aktivitet) eller blivande kunder (t ex aktivitet vid allmänna event) eller verksamhetens drift (t ex skräpplockning eller utdelning av kundtidning).

Beslut om sponsring hanteras två gånger per år vid två ansökningstillfällen. Sista ansökningsdatum är den 1 mars samt den 1 september. Komplett ifyllt ansökningsformulär hanteras inom 30 dagar.

Läs vår sponsringspolicy samt riktlinjer för sponsring under Relaterade dokument.Senast uppdaterad •
Fråga oss!