Överlåtelse av lokal

Bild

Överlåtelse av en lokal måste alltid godkännas av Kirunabostäder. Läs om hur du går till väga och vilka villkor som gäller vid överlåtelse.

Kirunabostäder som hyresvärd måste alltid godkänna en överlåtelse av lokal innan tillträde. Fyll i blanketten för överlåtelse av lokal nedan och lämna in den till oss.

Enligt hyreslagen ska du ha hyrt lokalen i minst tre år för att ha rätt att överlåta den till någon annan. Har du hyrt lokalen under kortare tid måste du kunna uppvisa särskilda skäl för att få överlåta lokalen. Särskilda skäl är exempelvis sjukdom, dödsfall eller annan särskild händelse som gör att du inte kan fortsätta att driva din verksamhet.

Lokalen måste överlåtas till någon som även tar över din verksamhet.

För att lokalen ska få överlåtas krävs det att den används för förvärvsverk-samhet, det vill säga verksamheten ska ha som syfte att ge ekonomiskt utbyte. Det får inte omfatta ideell eller konstnärlig verksamhet.

Kirunabostäder som hyresvärd måste kunna godta den som tar över lokalen som hyresgäst. Vi lägger särskild vikt vid att den nya hyresgästen kan betala hyran.

Om Kirunabostäder inte godkänner överlåtelsen har du som hyresgäst möjlighet att vända dig till hyresnämnden med en ansökan om att överlåta lokalen.

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!