Bofond

Bild

En bofond är en fond som du som hyresgäst kan nyttja för åtgärder i lägenheten till exempel tapetsering eller golvbyte.

Till en del av Kirunabostäders lägenheter finns det en bofond som du som hyresgäst kan nyttja för åtgärder. Områden som har bofond är Högalidsgatan, Ripvägen 10-14 och delar av Lombolo Backe, Lombolo Strand och Ormen Långe i Svappavaara. Bofonden tillhör lägenheten och byggs upp genom att en mindre del av hyran avsätts. Bofonden kan endast användas för visst lägenhetsunderhåll. Kontakta din kvartersvärd via vår kundservice om du vill ha mer information om bofonder.

Pengarna tillhör lägenheten

Bofondsavsättning görs för kategorierna golv, tapeter och övrigt. Logga in på Mina sidor för att se hur mycket som avsatts för din lägenhet. Bofonden är en del av hyran vilket betyder att fonden tillhör lägenheten.

Bofondsuttag

Bofondsuttag ska godkännas av din kvartersvärd och får göras enligt följande intervaller:

  • Tapeter byts och tak målas om tidigast vart 13:e år eller vid behov.
  • Golv byts tidigast ut efter cirka 18:e år eller vid behov.

Kontakta din kvartersvärd via vår kundservice för en underhållsbesiktning.

Entreprenör eller eget arbete

Utförs arbetet av entreprenör kontaktar de dig för att avtala om lämplig tidpunkt för arbetets utförande. Ska du själv utföra arbetet hämtar du materialet hos fackhandlaren efter kontakt med kvartersvärden. Observera att arbetet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Egna arbeten ska besiktigas antingen direkt efter utfört arbete eller i samband med avflyttning. Godkänns inte arbetet måste du åtgärda felen på egen bekostnad, eller så utför Kirunabostäder efterarbetet och debiterar dig kostnaden. Bofonden får inte användas efter att lägenheten är uppsagd.

Bostad under lägenhetens underhåll

Normalt bor du kvar i lägenheten under renoveringen. Om du är ny hyresgäst och väljer att inte flytta in innan underhållet är klart, måste du betala hyra under tiden för underhållet.

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!